X
  X

STAFF-- TEAM METROID --


PRODUCER

GUNPEI YOKOI

DIRECTOR

HIROJI KIYOTAKE
HIROYUKI KIMURA

MAIN PROGRAMMER

TAKAHIRO HARADA

PROGRAMMER

MASARU YAMANAKA
MASAO YAMAMOTO
ISAO HIRANO

GRAPHIC DESIGNER

HIROJI KIYOTAKE
HIROYUKI KIMURA

PROGRAM ASSISTANT

YUZURU OGAWA
NOBUHIRO OZAKI

SOUND PROGRAMMER

RYOHJI YOSHITOMI

DESIGNER

MAKOTO KANOH
MASAFUMI SAKASHITA
TOMOYOSHI YAMANE
TAKEHIKO HOSOKAWA
YASUO INOUE

DEBUGGER

MASARU OKADA
KENJI NISHIZAWA
HIROFUMI MATSUOKA
TOHRU OHSAWA
KOHTA FUKUI
KEISUKE TERASAKI
KENICHI SUGINO
HITOSHI YAMAGAMI
KATSUYA YAMAOE
YUJI HORI

- SPECIAL THANKS -
TO

TAKEHIRO IZUSHI
PHIL SANDHOP
TONY STANCZYK
YUKA NAKATA
HIRO YAMADA
DAN OWSEN
DYLAN CUTHBERT
SACHIE INOKE


PRESENTED
BY
NINTENDO
The End

Top